Darrera d’un títol

“Interessada en buscar la veritat de coses, causes i fins, només trobo respostes extenses, intenses i volàtils lluny del meu abast, fora d’una comprensió honesta.

Aquesta falta de recurs, la intento omplir posant el focus d’interés en coses ‘més senzilles’, que no fàcils ni accessibles, però si discretes, humils i modestes, com el buit, el silenci i el temps… i les contradiccions o millor, els contrapunts que comporten, al formar part de la vida.” Rosa Mata.

2022-09-26T10:42:42+02:00